Plan Produkcji i Obrotu 2022

Operacja związana jest z wdrożeniem planu produkcji i obrotu na rok 2022, objęła następujące zadania:

• koszt usługi księgowej

• koszt wynagrodzenia brutto firmy - zakres zadań związanych z realizacja planu produkcji i obrotu

• koszty usługi administracyjnej

• zakup wraz z montażem i instalacja maszyny do odgławiania i patroszenia ryb pelagicznych

• koszt modernizacji narzędzi połowowych poprzez wymianę zestawu trałowego do połowu ryb pelagicznych

• koszt zakupu wózka widłowego z udźwigiem do 1,5 tony

• koszt modernizacji narzędzi połowowych poprzez wymianę zestawu trałowego wraz z deskami trałowymi do połowu ryb pelagicznych

• koszt zakupu wózka paletowego z wagą

• koszt zakupu urządzenia myjącego wysokociśnieniowego

• koszt zakupu autopilota

Z uwagi na brak ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na portalu nr. 01/24/12/2022 nie zrealizowano zadania obejmującego modernizację narzędzi połowowych poprzez wymianę zestawu trałowego wraz z deskami trałowymi do połowu ryb pelagicznych.

Tytuł operacji

Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrożenie planu produkcji i obrotu na rok 2022

Numer i nazwa priorytetu

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Numer i nazwa działania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Numer umowy o dofinansowanie operacji

00024-6524.1-OR1100004/22

Miejsce realizacji operacji

84-150; Hel Port Rybacki 1

84-120 Władysławowo ul. Portowa 22


kontakt z nami

email: oprw@op.pl

adres: ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo
Operacja pt.:
Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrażania planu produkcji i obrotu na rok 2019

mająca na celu
Poprawę organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Wartość operacji: 646 642,00 zł
Wartość dofinansowania: 477 150,00 zł


Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020Copyright: OPRW. Projekt i realizacja: PodisPromotion